บริษัท พิมพ์เพกาสมุนไพรไทย จำกัด มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้น "ความพึงพอในของลูกค้าเป็นอันดับแรก"

บริษัทจึงใส่ใจกับนวัตกรรมความงามในเครื่องสำอาง, วัตถุดิบคุณภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ,

ตลอดจนถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมุ่งเน้นผลิต "ผลิตภัณฑ์สมุนไพร"

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ "ผลิตภัณฑ์พิมพ์เพกา" มากเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

 

    ✅ QUALITY - มุ่งเน้น วัตถุดิบคุณภาพสูงและปลอดภัย รวมไปถึงการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพ

    ✅ CUSTOMER - มุ่งเน้น ความพึงพอในของลูกค้าเป็นอันดับแรก มีบริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์

    ✅ INNOVATION - มุ่งเน้น นวัตกรรมใหม่ในเครื่องสำอางที่จะมาช่วยตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดมากที่สุด

    ✅ HEALTH & SAFE - มุ่งเน้น การผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัย ไม่มีสารอันตรายและสารต้องห้าม จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

 

 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

 

 

 

       

"Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร

ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี

โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

 

"พิมพ์เพกา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, สิ่งแวดล้อม

และการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ภายใต้แนวความคิด

✅  การกำกับดูเเลกิจการที่ดี

✅  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

✅  การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

✅  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

✅  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

✅  การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม